Om Asfalt Sør

Vi er et lite asfaltfirma med tilholdssted i Kvinesdal. Siden 2009 har vi hatt vår egen asfaltfabrikk ved Angholmen på Feda. Vinteren 22/23 vi bygger ny fabrikk på Opofte, og dermed utvider bedriften! Denne skal stå feridg i mars og testkjøringen burde være unnagjort til påske. Alt i rute for sesongen 2023:)

Vi er i ferd med å bli en vesentlig større bedrift. For sesongen 2023 blir vi totalt 24 ansatte. De siste tre årene har vi jobbet godt med kompetanseheving og 50% av våre operatører har nå fagbrev i asfaltfaget. Denne sesongen starter en ny lærling, som går inn på 3 års lærekontrakt. Vi er stolte over våre arbeidet som blir lagt ned!

Vi har blitt ISO sertifisert i tre standarder; EN ISO 9001:2015 (kvalitet), EN ISO 14001:2015 (ytre miljø) og EN ISO 45001:2015 (arbeidsmiljø). Men denne sertifiseringen så plikter vi oss til å jobbe målrettet og aktivt for å levere den beste asfalten, så skånsomt mot miljøet som mulig, samtidig som våre ansatte skal være trygge på jobb, både fysisk og psykisk.