Tips før legging

Tips for klargjøring før asfaltering:

  • Underlaget bør ha god bæreevne.
  • Bør bestå av 0-11, 0-16 eller 0-32 avrettet grus som øverste lag.
  • Gress og lignende bør fjernes før asfaltering.
  • Fallet skal være på minimum 1,5%(1,5 cm per meter).
  • Bør ikke avvike mer enn 10 mm. per 3 meter.
  • Ta høyde for kantstein og garasjegulv siden asfalten har en tykkelse på ca 4 cm.

Ta kontakt for en gratis befaring