Grus

Vi selger grus fra vårt verk på Angholmen. Kontakt daglig leder John Ingve Kvinlaug ved eventuelle spørsmål.